Remove Ads

Det Norsk Bibelselskap 1930

Font


Salomos Ordsprog 201 Vinen er en spotter, sterk drikk volder støi, og hver den som raver av den, blir ikke vis.
2 Den redsel en konge vekker, er som løvens brøl; den som gjør ham vred, spiller sitt liv.
3 Det er en ære for en mann at han holder sig borte fra trette, men enhver dåre viser tenner.
4 Om vinteren vil den late ikke pløie, derfor søker han forgjeves efter grøde om høsten.
5 Tankene i en manns hjerte er et dypt vann, men en forstandig mann drar det op.
6 Mange mennesker roper høit, hver om sin kjærlighet; men hvem finner vel en trofast mann?
7 Den rettferdige vandrer i ustraffelighet; lykkelige er hans barn efter ham.
8 En konge som sitter på sitt dommersete, sikter og skiller ut alt ondt med sine øine.
9 Hvem kan si: Jeg har renset mitt hjerte, jeg er fri for min synd?
10 To slags vektstener og to slags mål - begge deler er en vederstyggelighet for Herren.
11 Allerede den unge gutt viser ved sine gjerninger om hans ferd vil bli ren og rett.
12 Øret som hører, og øiet som ser - Herren har skapt dem begge to.
13 Elsk ikke søvn, forat du ikke skal bli fattig! Lukk dine øine op, så får du brød nok å ete.
14 Dårlig, dårlig! sier kjøperen; men når han går bort, roser han sig.
15 Det er nok gull og perler i mengde, men kyndige leber er en kostelig ting.
16 Ta hans klær, han har gått i borgen for en annen, og ta pant av ham for fremmedes skyld!
17 Brød vunnet ved svik smaker mannen søtt, men siden blir hans munn full av småsten.
18 Planer får fremgang ved rådslagning; søk veiledning også når du fører krig!
19 Den som går omkring som baktaler, åpenbarer hemmeligheter, og med den som er åpenmunnet, skal du ikke ha noget å gjøre.
20 Den som banner sin far og sin mor, hans lampe skal slukne i belgmørke.
21 En arv som en fra først av har revet til sig, blir til sist uten velsignelse.
22 Si ikke: Jeg vil gjengjelde med ondt! Bi på Herren, og han skal frelse dig!
23 To slags vektstener er en vederstyggelighet for Herren, og falsk vekt er noget ondt.
24 Herren styrer mannens skritt; hvorledes skulde et menneske skjønne sin vei?
25 Det er farlig for et menneske at han i tankeløshet vier noget til Gud og først bakefter overveier sine løfter.
26 En vis konge skiller ut de ugudelige og lar hjulet gå over dem.
27 Menneskets ånd er en Herrens lampe; den ransaker alle lønnkammerne i hans indre.
28 Miskunnhet og sanndruhet er en vakt om kongen, og han støtter sin trone ved miskunnhet.
29 De unges pryd er deres kraft, og de gamles ære er de grå hår.
30 Et tuktemiddel for de onde er buler og sår og slag, som trenger inn i hjertets indre.