Remove Ads

Det Norsk Bibelselskap 1930

Font


Salmenes 1401 Til sangmesteren; en salme av David.
2 Herre, fri mig ut fra onde mennesker, vokt mig for voldsmenn,
3 som tenker ondt ut i hjertet, som hver dag samler sig til krig!
4 De skjerper sin tunge som en slange, ormegift er under deres leber. Sela.
5 Bevar mig, Herre, for ugudeliges hender, vokt mig for voldsmenn, som tenker på å få mine føtter til fall!
6 Overmodige har lagt skjulte feller og rep for mig, de har utspent garn ved siden av veien, de har satt snarer for mig. Sela.
7 Jeg sier til Herren: Du er min Gud; vend øret, Herre, til mine inderlige bønners røst!
8 Herren, Israels Gud, er min frelses styrke; du dekker mitt hode på rustningens dag.
9 Herre, gi ikke den ugudelige hvad han attrår, la ikke hans onde råd få fremgang! De vilde da ophøie sig. Sela.
10 Over deres hoder som omgir mig, skal den ulykke komme som deres leber volder.
11 Der skal rystes glør ut over dem; i ilden skal han styrte dem, i dype vann, så de ikke skal reise sig.
12 En munnkåt mann skal ikke bli stående i landet; den mann som gjør ugudelig vold, ham skal han jage med slag på slag.
13 Jeg vet at Herren gir den elendige rett, de fattige rettferdighet.
14 Ja, de rettferdige skal prise ditt navn, de opriktige skal bo for ditt åsyn.