Remove Ads

Det Norsk Bibelselskap 1930

Font


Salmenes 921 En salme, en sang til sabbatsdagen.
2 Det er godt å prise Herren og å lovsynge ditt navn, du Høieste,
3 å kunngjøre din miskunnhet om morgenen og din trofasthet om nettene
4 til tistrenget citar og til harpe, til tankefullt spill på citar.
5 For du har gledet mig, Herre, med ditt verk, jeg jubler over dine henders gjerninger.
6 Hvor store dine gjerninger er, Herre! Såre dype er dine tanker.
7 En ufornuftig mann kjenner det ikke, og en dåre forstår ikke dette.
8 Når de ugudelige spirer som gresset, og alle de som gjør urett, blomstrer, så er det til deres ødeleggelse for evig tid.
9 Men du er høi til evig tid, Herre!
10 For se, dine fiender, Herre, for se, dine fiender forgår; alle de som gjør urett, blir adspredt.
11 Og du ophøier mitt horn som villoksens; jeg er overgytt med frisk olje.
12 Og mitt øie ser med fryd på mine motstandere; mine ører hører med glede om de onde som står op imot mig.
13 Den rettferdige spirer som palmen; som en seder på Libanon vokser han.
14 De er plantet i Herrens hus, de blomstrer i vår Guds forgårder.
15 Enn i gråhåret alder skyter de friske skudd; de er frodige og grønne
16 for å kunngjøre at Herren er rettvis, han, min klippe, og at det ikke er urett i ham.