Remove Ads

Det Norsk Bibelselskap 1930

Font


Salomos Ordsprog 101 Salomos ordsprog. / En vis sønn gleder sin far, men en uforstandig sønn er sin mors sorg.
2 Ugudelighets skatter gagner ikke, men rettferdighet frir fra døden.
3 Herren lar ikke den rettferdige sulte, men de ugudeliges attrå støter han bort.
4 Den som arbeider med lat hånd, blir fattig, men den flittiges hånd gjør rik.
5 En klok sønn samler om sommeren; en dårlig sønn sover i høsttiden.
6 Velsignelser kommer over den rettferdiges hode, men de ugudeliges munn skal deres vold skjule.
7 Den rettferdiges minne lever i velsignelse, men de ugudeliges navn råtner bort.
8 Den som har visdom i hjertet, tar imot [Guds] bud; men den som har dårens leber, går til grunne.
9 Den som vandrer i ustraffelighet, vandrer trygt, og den som går krokveier, blir opdaget.
10 Den som blunker med øiet, volder smerte, og den som har dårens leber, går til grunne.
11 Den rettferdiges munn er en livsens kilde, men de ugudeliges munn skal deres vold skjule.
12 Hat vekker trette, men kjærlighet dekker over alle overtredelser.
13 På den forstandiges leber finnes visdom, men stokken er for den uforstandiges rygg.
14 De vise gjemmer på kunnskap, men dårens munn truer med ødeleggelse.
15 Rikmanns gods er hans faste stad; de fattiges armod er deres ødeleggelse.
16 Det som den rettferdige vinner, blir ham til liv; den ugudeliges inntekt blir ham til synd.
17 En vei til liv er den som akter på tukt; men den som forakter tilrettevisning, fører vill.
18 Den som skjuler hat, har falske leber, og den som fører ut ondt rykte, han er en dåre.
19 Hvor det er mange ord, mangler det ikke på synd; men den som holder sine leber i tømme, er klok.
20 Den rettferdiges tunge er som utsøkt sølv; de ugudeliges hjerte er intet verdt.
21 Den rettferdiges leber nærer mange, men dårer dør, fordi de er uten forstand.
22 Det er Herrens velsignelse som gjør rik, og eget strev legger ikke noget til.
23 For dåren er det en lyst å gjøre skamløse gjerninger, men visdom er en lyst for den forstandige mann.
24 Det som den ugudelige gruer for, det skal komme over ham; men de rettferdiges ønsker skal Gud opfylle.
25 Når en storm farer forbi, så er den ugudelige ikke mere; men den rettferdige har en evig grunnvoll.
26 Som eddik for tennene og røk for øinene, slik er den late for den som sender ham.
27 Herrens frykt forlenger livet, men de ugudeliges år forkortes.
28 De rettferdige har glede i vente, men de ugudeliges håp blir til intet.
29 Herrens vei er en fast borg for den ustraffelige, men den er ødeleggelse for dem som gjør urett.
30 De rettferdige skal aldri rokkes, men de ugudelige skal ikke få bo landet.
31 Den rettferdiges munn bærer visdoms frukt, men den falske tunge skal skjæres av.
32 Den rettferdiges leber forstår hvad der er til behag, men de ugudeliges munn er bare falskhet.