Remove Ads

Det Norsk Bibelselskap 1930

Font


Salomos Ordsprog 231 Når du sitter til bords med en fyrste, da skal du nøie akte på hvem du har for dig,
2 og sette en kniv på din strupe, hvis du er grådig.
3 Vær ikke lysten efter hans fine retter, for det er mat som kan svike!
4 Gjør dig ikke møie for å bli rik, la sådan klokskap fare!
5 Når du vender dine øine mot rikdommen, så er den borte. For den gjør sig visselig vinger, lik en ørn som flyver mot himmelen.
6 Et ikke den misunneliges brød, og vær ikke lysten efter hans fine mat!
7 For som han tenker i sin sjel, så er han; et og drikk, sier han til dig, men hans hjerte er ikke med dig.
8 Den matbit som du har ett, den vil du spy ut, og du har spilt dine vakre ord.
9 Tal ikke for dårens ører, for han forakter dine forstandige ord!
10 Flytt ikke det gamle grenseskjell, og kom ikke inn på farløses marker!
11 For deres løser er sterk, han skal føre deres sak mot dig.
12 Bøi ditt hjerte til tukt og dine ører til kunnskaps ord!
13 La ikke den unge være uten tukt! Når du slår ham med riset, skal han ikke dø.
14 Du slår ham med riset, men du frelser hans sjel fra dødsriket.
15 Min sønn! Er ditt hjerte vist, så skal også mitt hjerte glede sig,
16 og jeg skal juble i mitt indre når dine leber taler det som rett er.
17 La ikke ditt hjerte være nidkjært mot syndere, men alltid nidkjært for Herrens frykt!
18 Sannelig, det er en fremtid for dig, og ditt håp skal ikke bli til intet.
19 Hør, min sønn, og bli vis og la ditt hjerte gå bent frem på veien!
20 Vær ikke blandt vindrikkere, blandt dem som fråtser i kjøtt!
21 For drankeren og fråtseren blir fattig, og søvn klær mannen i filler.
22 Hør på din far, som gav dig livet, og forakt ikke din mor når hun er blitt gammel!
23 Kjøp sannhet og selg den ikke, kjøp visdom og tukt og forstand!
24 Den rettferdiges far skal juble; den som får en vis sønn, skal glede sig over ham.
25 La din far og din mor glede sig, og la henne som fødte dig, juble!
26 Min sønn! Gi mig ditt hjerte, og la dine øine ha lyst til mine veier!
27 For skjøgen er en dyp grav, og den fremmede kvinne en trang brønn;
28 ja, hun ligger på lur som en røver, og hun øker tallet på de troløse blandt menneskene.
29 Hvem roper: Akk? Hvem roper: Ve? Hvem har trette? Hvem har klage? Hvem har sår for ingen ting? Hvem har røde øine?
30 De som sitter lenge oppe ved vinen, de som kommer for å prøve den krydrede drikk.
31 Se ikke til vinen, hvor rød den er, hvorledes den perler i begeret, hvor lett den går ned!
32 Til sist biter den som en slange og hugger som en huggorm;
33 dine øine vil se efter fremmede kvinner, og ditt hjerte tale forvendte ting,
34 og du blir lik en som sover midt ute på havet, lik en som sover i toppen av en mast.
35 [Du vil si:] De banket mig, det gjorde ikke ondt; de støtte mig, jeg kjente det ikke. Når skal jeg våkne? Jeg vil se å få tak i enda mere.