Remove Ads

Det Norsk Bibelselskap 1930

Font


Salomos Ordsprog 281 De ugudelige flyr uten at nogen forfølger dem; men de rettferdige er trygge som ungløven.
2 For et lands frafalls skyld blir dets fyrster mange; men når menneskene er kloke og førstandige, så lever fyrsten lenge.
3 En fattig mann som undertrykker småfolk, er et regn som skyller bort kornet, så der ikke blir brød.
4 De som ikke følger loven, priser de ugudelige, men de som holder loven, strider mot dem.
5 Onde mennesker skjønner ikke hvad rett er, men de som søker Herren, skjønner alt.
6 Bedre er en fattig som vandrer i ustraffelighet, enn en falsk som vandrer på to veier, selv om han er rik.
7 Den som følger loven, er en forstandig sønn; men den som holder vennskap med svirebrødre, gjør sin far skam.
8 Den som øker sitt gods ved rente og ved overmål, han samler for den som forbarmer sig over de fattige.
9 Om en vender sitt øre bort og ikke vil høre loven, er endog hans bønn en vederstyggelighet.
10 Den som fører de opriktige vill på en ond vei, skal falle i sin egen grav; men de ustraffelige skal arve det som godt er.
11 En rik mann er vis i sine egne øine; men en fattig som er forstandig, gjennemskuer ham.
12 Når de rettferdige jubler, er alt herlighet og glede; men når de ugudelige kommer sig op, må en lete efter folk.
13 Den som skjuler sine misgjerninger, har ingen lykke, men den som bekjenner dem og vender sig fra dem, finner miskunnhet.
14 Salig er det menneske som alltid frykter; men den som forherder sitt hjerte, faller i ulykke.
15 En brølende løve, en omfarende bjørn, slik er en ugudelig hersker over et fattig folk.
16 Du fyrste som er fattig på forstand og rik på vold! De som hater urettferdig vinning, skal leve lenge.
17 Et menneske som trykkes av blodskyld, er på flukt like til sin grav; ingen må holde på ham.
18 Den som lever ustraffelig, skal frelses; men den falske, som vandrer på to veier, skal falle på den ene.
19 Den som dyrker sin jord, mettes med brød; men den som jager efter tomme ting, mettes med armod.
20 En trofast mann får rik velsignelse; men den som haster efter å bli rik, han blir ikke ustraffet.
21 Å gjøre forskjell på folk er ikke rett, men mangen mann forsynder sig for et stykke brøds skyld.
22 Den misunnelige haster engstelig efter gods og vet ikke at mangel skal komme over ham.
23 Den som irettesetter et menneske, skal siden finne mere yndest enn den som gjør sin tunge glatt.
24 Den som plyndrer sin far og sin mor og sier: Det er ingen synd, han er en stallbror til ødeleggeren.
25 Den havesyke vekker trette; men den som setter sin lit til Herren, skal trives.
26 Den som setter sin lit til sin forstand, han er en dåre; men den som vandrer i visdom, han blir frelst.
27 Den som gir til den fattige, skal ikke lide mangel; men den som lukker sine øine, fÃ¥r mange forbannelser.
28 Når de ugudelige kommer sig op, skjuler folk sig; men når de omkommer, blir der mange rettferdige.