Remove Ads

Det Norsk Bibelselskap 1930

Font


Salomos Ordsprog 61 Min sønn! Har du gått i borgen for din næste, har du gitt en fremmed ditt håndslag,
2 har du latt dig binde ved din munns ord, har du latt dig fange i din munns ord,
3 så gjør således, min sønn, og frels dig, siden du er kommet i din næstes hånd: Gå og kast dig ned for din næste og storm inn på ham,
4 unn ikke dine øine søvn og dine øielokk blund,
5 frels dig som et rådyr av jegerens hånd og som en fugl av fuglefangerens hånd!
6 Gå til mauren, du late, se dens ferd og bli vis!
7 Enda den ikke har nogen fyrste, foged eller herre,
8 sørger den dog om sommeren for sitt livsophold og sanker om høsten sin føde.
9 Hvor lenge vil du ligge, du late? Når vil du stå op av din søvn?
10 [Du sier:] La mig ennu få sove litt, blunde litt, folde mine hender litt og hvile!
11 Da kommer armoden over dig som en landstryker og nøden som en mann med skjold.
12 En niding, en ugjerningsmann er den som går omkring med en falsk munn,
13 som blunker med øinene, skraper med føttene, gjør tegn med fingrene,
14 som har svik i sitt hjerte, som tenker ut onde ting til enhver tid og volder tretter.
15 Derfor skal ulykken komme brått over ham; i et øieblikk skal han knuses, og det er ingen lægedom for ham.
16 Seks ting er det Herren hater, og syv er vederstyggeligheter for hans sjel:
17 Stolte øine, falsk tunge og hender som utøser uskyldig blod,
18 et hjerte som legger op onde råd, føtter som haster til det onde,
19 den som taler løgn og vidner falsk, og den som volder tretter mellem brødre.
20 Bevar, min sønn, din fars bud og forlat ikke din mors lære!
21 Bind dem alltid til ditt hjerte, knytt dem fast om din hals!
22 Når du går, skal de lede dig; når du ligger, skal de verne dig, og når du våkner, skal de tale til dig.
23 For budet er en lykte og læren et lys, og tilrettevisninger til tukt er en vei til livet,
24 så de bevarer dig fra en ond kvinne, fra en fremmed kvinnes glatte tunge.
25 Attrå ikke hennes skjønnhet i ditt hjerte? og la henne ikke fange dig med sine øiekast!
26 For en skjøge armer en mann ut like til siste brødleiv, og annen manns hustru fanger en dyr sjel.
27 Kan nogen hente ild i sitt fang uten hans klær brennes op?
28 Eller kan nogen gå på glør uten hans føtter blir svidd?
29 Slik blir det med den som går inn til sin næstes hustru; ingen blir ustraffet som rører henne.
30 Blir ikke tyven foraktet, når han stjeler for å stille sin sult?
31 Og hvis han blir grepet, må han betale syvfold; alt det han eier i sitt hus, må han gi.
32 Den som driver hor med en kvinne, er uten forstand; den som vil ødelegge sin sjel, han gjør slikt.
33 Hugg og skam får han, og hans vanære slettes aldri ut.
34 For nidkjær er mannens vrede, og han sparer ikke på hevnens dag;
35 han tar ikke imot bøter og lar sig ikke formilde, om du gir ham store gaver.