Remove Ads

Det Norsk Bibelselskap 1930

Font


Mika 51 Men du Betlehem, Efrata, som er liten til å være med blandt Judas tusener! Av dig skal det utgÃ¥ for mig en som skal være hersker over Israel, og hans utgang er fra fordum, fra evighets dager.
2 Derfor skal han overgi dem inntil den tid da hun som skal føde, har født; og de som blir igjen av hans brødre, skal vende tilbake sammen med Israels barn.
3 Og han skal stå og vokte sin hjord i Herrens kraft, i Herrens, sin Guds navns høihet; og de skal sitte i ro, for nu skal han være stor like til jordens ender.
4 Og han skal være fred; når Assur kommer inn i vårt land, og når han treder inn i våre palasser, så reiser vi mot ham syv hyrder, ja åtte menneskefyrster,
5 og de skal herje Assurs land med sverd og Nimrods land i dets porter; og han skal frelse fra Assur når han kommer i vårt land, og når han treder inn på våre enemerker.
6 Og Jakobs rest skal være midt iblandt mange folk som dugg fra Herren, som en regnskur på urter, som ikke bier på nogen og ikke venter på menneskenes barn.
7 Og Jakobs rest skal være blandt hedningefolkene, midt iblandt mange folk, som en løve blandt skogens dyr, som en ungløve blandt fårehjorder, som trår ned og sønderriver hvor den farer frem, og det er ingen som redder.
8 Høi være din hånd over dine motstandere! Måtte alle dine fiender bli utryddet!
9 Og det skal skje på den dag, sier Herren, at jeg vil utrydde alle de hester du har, og tilintetgjøre dine vogner.
10 Og jeg vil utrydde byene i ditt land og bryte ned alle dine festninger.
11 Og jeg vil utrydde all trolldom hos dig, og folk som spår av skyene, skal ikke lenger finnes hos dig.
12 Og jeg vil utrydde dine utskårne billeder og dine billedstøtter av ditt land, og du skal ikke mere tilbede dine henders verk.
13 Og jeg vil rive op Astartebilledene i ditt land og ødelegge dine byer.
14 Og jeg vil i vrede og harme ta hevn over de hedningefolk som ikke vilde høre.