Remove Ads

Det Norsk Bibelselskap 1930

Font


Hebreerne 131 La broderkjærligheten bli ved!
2 Glem ikke gjestfrihet! for ved den har nogen uten å vite det hatt engler til gjester.
3 Kom fangene i hu som deres medfanger, dem som lider ondt, siden I og selv er i legemet!
4 Ekteskapet være i akt og ære hos alle, og ektesengen usmittet! for horkarler og ekteskapsbrytere skal Gud dømme.
5 Eders ferd være uten pengekjærhet, så I nøies med det I har; for han har sagt: Jeg vil ingenlunde slippe dig og ingenlunde forlate dig,
6 så vi kan si med fritt mot: Herren er min hjelper, jeg vil ikke frykte; hvad kan et menneske gjøre mig?
7 Kom i hu eders veiledere, som har talt Guds ord til eder! gi akt på utgangen av deres ferd, og efterfølg så deres tro!
8 Jesus Kristus er igår og idag den samme, ja til evig tid.
9 La eder ikke føre på avveie ved mange forskjellige og fremmede lærdommer! for det er godt at hjertet blir styrket ved nåden, ikke ved mat, som ikke har gagnet dem som gav sig av dermed.
10 Vi har et alter som de ikke har rett til å ete av de som tjener ved teltet;
11 for de dyr hvis blod bæres inn i helligdommen ved ypperstepresten til å sone for synd, deres kropper brennes op utenfor leiren;
12 derfor led også Jesus utenfor porten, forat han ved sitt eget blod kunde hellige folket.
13 La oss da gå ut til ham utenfor leiren og bære hans vanære!
14 for vi har ikke her en blivende stad, men søker den kommende.
15 La oss da ved ham alltid frembære lovoffer for Gud, det er: frukt av leber som lover hans navn!
16 Men glem ikke å gjøre godt og å dele med andre! for slike offer tekkes Gud.
17 Lyd eders veiledere og rett eder efter dem! for de våker over eders sjeler som de som skal gjøre regnskap, så de kan gjøre det med glede og ikke sukkende; for det er eder ikke til gagn.
18 Bed for oss! for vi trøster oss til at vi har en god samvittighet, og vil gjerne fare rett frem i alle stykker.
19 Og jeg ber eder dess mere å gjøre dette forat jeg dess snarere må bli gitt eder tilbake.
20 Men fredens Gud, som i kraft av en evig pakts blod førte fårenes store hyrde, vår Herre Jesus, op fra de døde,
21 han gjøre eder fullt dyktige i all god gjerning, så I kan gjøre hans vilje, idet han virker i eder det som tekkes ham, ved Jesus Kristus; ham være æren i all evighet! Amen.
22 Jeg ber eder, brødre, ta dette formaningens ord vel op; for jeg har skrevet til eder i korthet.
23 Vit at vår bror Timoteus er gitt fri; sammen med ham vil jeg se eder, om han kommer snart.
24 Hils alle eders veiledere og alle de hellige! De fra Italia hilser eder.
25 Nåden være med eder alle!