Remove Ads

Det Norsk Bibelselskap 1930

Font


1 Johannes 51 Hver den som tror at Jesus er Kristus, han er født av Gud, og hver den som elsker Faderen, han elsker også den som er født av ham.
2 På dette kjenner vi at vi elsker Guds barn, når vi elsker Gud og holder hans bud.
3 For dette er kjærligheten til Gud at vi holder hans bud; og hans bud er ikke tunge.
4 For alt det som er født av Gud, seirer over verden; og dette er den seier som har seiret over verden: vår tro.
5 Hvem er den som seirer over verden, uten den som tror at Jesus er Guds Sønn?
6 Han er den som kom med vann og blod, Jesus Kristus; ikke bare med vannet, men med vannet og med blodet, og Ånden er den som vidner, fordi Ånden er sannheten.
7 For de er tre som vidner:
8 Ånden og vannet og blodet, og disse tre går ut på ett.
9 Tar vi imot menneskenes vidnesbyrd, da er Guds vidnesbyrd større; for dette er Guds vidnesbyrd at han har vidnet om sin Sønn.
10 Den som tror på Guds Sønn, har vidnesbyrdet i sig selv; den som ikke tror Gud, har gjort ham til en løgner; for han har ikke trodd på det vidnesbyrd som Gud har vidnet om sin Sønn.
11 Og dette er vidnesbyrdet at Gud har gitt oss evig liv, og dette liv er i hans Sønn.
12 Den som har Sønnen, han har livet; den som ikke har Guds Sønn, han har ikke livet.
13 Dette har jeg skrevet til eder forat I skal vite at I har evig liv, I som tror på Guds Sønns navn.
14 Og dette er den frimodige tillit som vi har til ham, at dersom vi beder om noget efter hans vilje, da hører han oss;
15 og dersom vi vet at han hører oss, hvad vi så beder om, da vet vi at vi har de ting vi har bedt ham om.
16 Dersom nogen ser sin bror gjøre en synd som ikke er til døden, da skal han bede, og han skal gi ham liv - jeg mener dem som ikke synder til døden. Der er synd til døden; det er ikke om den jeg sier at han skal bede.
17 Enhver urettferdighet er synd, og der er synd som ikke er til døden.
18 Vi vet at hver den som er født av Gud, synder ikke; men den som er født av Gud, tar sig i vare, og den onde rører ham ikke.
19 Vi vet at vi er av Gud, og hele verden ligger i det onde;
20 men vi vet at Guds Sønn er kommet, og han har gitt oss skjønn til å kjenne den Sanne, og vi er i den Sanne, i hans Sønn Jesus Kristus. Denne er den sanne Gud og det evige liv.
21 Mine barn! Vokt eder for avgudene!