Remove Ads

Hungarian Bible

Font


Zsoltárok 1171 Dicsérjétek az Urat mind, ti pogányok; magasztalják õt mind a népek!
2 Mert nagy az õ kegyelmessége mi hozzánk, és az Úrnak igazsága megmarad örökké. Dicsérjétek az Urat!