Remove Ads

Hungarian Bible

Font


Zsoltárok 1361 Magasztaljátok az Urat, mert jó; mert örökkévaló az õ kegyelme.
2 Magasztaljátok az istenek Istenét; mert örökkévaló az õ kegyelme.
3 Magasztaljátok az uraknak Urát; mert örökkévaló az õ kegyelme.
4 A ki nagy csodákat mûvel egyedül; mert örökkévaló az õ kegyelme.
5 A ki teremtette az egeket bölcseséggel; mert örökkévaló az õ kegyelme.
6 A ki kiterjesztette a földet a vizek fölé; mert örökkévaló az õ kegyelme.
7 A ki teremtette a nagy világító testeket; mert örökkévaló az õ kegyelme.
8 A napot, hogy uralkodjék nappal; mert örökkévaló az õ kegyelme.
9 A holdat és csillagokat, hogy uralkodjanak éjszaka; mert örökkévaló az õ kegyelme.
10 A ki megverte az égyiptomiakat elsõszülötteikben; mert örökkévaló az õ kegyelme.
11 A ki kihozta Izráelt azok közül; mert örökkévaló az õ kegyelme.
12 Hatalmas kézzel és kifeszített karral; mert örökkévaló az õ kegyelme.
13 A ki kétfelé választotta a veres tengert; mert örökkévaló az õ kegyelme.
14 És átvitte Izráelt annak közepén; mert örökkévaló az õ kegyelme.
15 Faraót pedig és seregét a veres tengerbe meríté; mert örökkévaló az õ kegyelme.
16 A ki vezérlette népét a pusztában; mert örökkévaló az õ kegyelme.
17 A ki nagy királyokat vert le; mert örökkévaló az õ kegyelme.
18 És megvert hatalmas királyokat; mert örökkévaló az õ kegyelme.
19 Szíhont, az Emoreusok királyát; mert örökkévaló az õ kegyelme.
20 Meg Ógot, a Básán királyát; mert örökkévaló az õ kegyelme.
21 És örökségül adta az õ földjüket; mert örökkévaló az õ kegyelme.
22 Örökségül szolgájának, az Izráelnek; mert örökkévaló az õ kegyelme.
23 A ki megemlékezett rólunk alacsonyságunkban; mert örökkévaló az õ kegyelme.
24 És megszabadított minket elleneinktõl; mert örökkévaló az õ kegyelme.
25 A ki eledelt ad minden testnek; mert örökkévaló az õ kegyelme.
26 Magasztaljátok az egek Istenét; mert örökkévaló az õ kegyelme!