Remove Ads

Hungarian Bible

Font


Zsoltárok 761 Az éneklõmesternek hangszerekkel; Aszáf zsoltára, ének.
2 Ismeretes az Isten Júdában, nagy az õ neve Izráelben.
3 Mert hajléka van Sálemben, és lakhelye Sionban.
4 Ott törte össze a kézív villámait, paizst, szablyát és a hadat. Szela.
5 Ragyogó vagy te, felségesebb, mint a zsákmányadó hegyek.
6 Kifosztattak a bátor szívûek, álmukat aluszszák, és minden hõs kezének ereje veszett.
7 A te dorgálásodtól, oh Jákób Istene, megzsibbadt mind szekér, mind ló.
8 Te, te rettenetes vagy, és ki állhat meg orczád elõtt, mikor haragszol?
9 Az egekbõl jelentetted ki ítéletedet; a föld megrettent és elcsendesedett,
10 Mikor felkelt Isten az ítéletre, hogy megszabadítsa a föld minden nyomorultját! Szela.
11 Mert az emberek haragja megdicsõít téged, miután felövezed végsõ haragodat.
12 Tegyetek fogadást és adjátok meg azokat az Úrnak, a ti Isteneteknek; mindnyájan, a kik õ körülte laknak, hozzanak ajándékot a Rettenetesnek.
13 Mert a fejedelmek gõgjét megtöri, rettenetes a föld királyaihoz.