Remove Ads

Hungarian Bible

Font


Zsoltárok 981 Zsoltár. &Énekeljetek az Úrnak új éneket, mert csodadolgokat cselekedett; megsegítette õt az õ jobbkeze és az õ szentséges karja.
2 Tudtul adta az Úr az õ szabadítását; a népek elõtt megjelentette az õ igazságát.
3 Megemlékezett az õ kegyelmérõl és Izráel házához való hûségérõl; látták a föld határai mind a mi Istenünknek szabadítását.
4 Vígan énekelj az Úrnak te egész föld; harsanjatok fel, örvendezzetek és zengedezzetek!
5 Zengedezzetek az Úrnak hárfával, hárfával és hangos énekléssel;
6 Trombitákkal és kürtzengéssel vígadozzatok a király, az Úr elõtt!
7 Harsogjon a tenger és minden benne való, a világ és a kik lakoznak benne.
8 A folyóvizek tapsoljanak, a hegyek együttesen örvendezzenek
9 Az Úr elõtt, mert eljön megítélni a földet; megítéli a világot igazsággal és a népeket méltányossággal.