Remove Ads

Det Norsk Bibelselskap 1930

Font


Salmenes 821 En salme av Asaf. Gud står i Guds menighet; midt iblandt guder holder han dom:
2 Hvor lenge vil I dømme urettferdig og holde med de ugudelige? Sela.
3 Døm den ringe og farløse, la den elendige og fattige få sin rett!
4 Redd den ringe og trengende, frels ham fra de ugudeliges hånd!
5 De skjønner intet, og de forstår intet, de vandrer i mørke; alle jordens grunnvoller vakler.
6 Jeg har sagt: I er guder, og I er alle den Høiestes sønner.
7 Men sannelig, som mennesker skal I dø, og som en av fyrstene skal I falle.
8 Reis dig, Gud, hold dom over jorden! For du har alle hedningene i eie!