Remove Ads

Det Norsk Bibelselskap 1930

Font


Salmenes 831 En sang, en salme av Asaf.
2 Gud, ti ikke! Vær ikke stille og hold dig ikke rolig, Gud!
3 For se, dine fiender larmer, og de som hater dig, løfter hodet.
4 Mot ditt folk legger de med svik hemmelige råd, og de rådslår mot dem du verner.
5 De sier: Kom og la oss utslette dem, så de ikke mere er et folk, og Israels navn skal ikke mere kommes i hu.
6 For de har av hjertet rådslått med hverandre; mot dig inngår de pakt,
7 Edoms telt og ismaelittene, Moab og hagarenene,
8 Gebal og Ammon og Amalek, Filistea tillikemed innbyggerne av Tyrus.
9 Også Assur har gitt sig i lag med dem, de er blitt Lots barns arm. Sela.
10 Gjør med dem som med Midian, som med Sisera, som med Jabin ved bekken Kison!
11 De blev ødelagt ved En-Dor, de blev til gjødsel for jorden.
12 La det gå dem, deres ypperste menn, som Oreb og som Se'eb, og alle deres fyrster som Sebah og som Salmunna,
13 dem som sier: Vi vil ta oss Guds boliger til eie!
14 Min Gud, gjør dem som en støvhvirvel, som agner for vinden!
15 Som en ild som tender en skog, og som en lue som setter fjell i brand,
16 således forfølge du dem med din storm og forferde du dem med ditt stormvær!
17 Fyll deres åsyn med skam, så de søker ditt navn, Herre!
18 La dem blues og forferdes til evig tid, la dem bli til skamme og gå under!
19 Og la dem kjenne at du alene har navnet Herre, den Høieste over all jorden!