Remove Ads

Det Norsk Bibelselskap 1930

Font


Salomos Ordsprog 191 Bedre er en fattig som vandrer i ustraffelighet, enn en mann med falske leber, som tillike er en dåre.
2 Også den som ikke bruker omtanke, går det ille, og den som er for snar på foten, treder feil.
3 Menneskets egen dårskap ødelegger hans vei, men i sitt hjerte vredes han på Herren.
4 Rikdom skaper mange venner, den fattige blir skilt fra sin venn.
5 Et falskt vidne skal ikke bli ustraffet, og den som taler løgn, skal ikke komme unda.
6 Mange smigrer for den gavmilde, og enhver er venn med den som er rundhåndet.
7 Den fattiges frender hater ham alle; enda mere holder hans venner sig borte fra ham. Han jager efter ord som ikke er å finne.
8 Den som vinner forstand, elsker sitt liv; den som holder fast ved visdom, finner lykke.
9 Et falskt vidne skal ikke bli ustraffet, og den som taler løgn, skal omkomme.
10 Vellevnet høver ikke for en dåre, enda mindre høver det for en træl å herske over fyrster.
11 Et menneskes klokskap gjør ham langmodig, og det er hans ære at han overser krenkelser.
12 En konges vrede er som løvens brøl, men hans yndest som dugg på urter.
13 En uforstandig sønn er bare til ulykke for sin far, og en kvinnes tretter er et stadig takdrypp.
14 Hus og gods er en arv fra foreldre, men en forstandig kvinne er en gave fra Herren.
15 Dovenskap senker i dyp søvn, og den late skal hungre.
16 Den som holder budet, holder sig selv i live; den som ikke akter på sin ferd, skal miste sitt liv.
17 Den som forbarmer sig over den fattige, låner til Herren, og Herren skal gjengjelde ham hans velgjerning.
18 Tukt din sønn, for det er ennu håp; men la dig ikke drive til å drepe ham!
19 Den hvis vrede er stor, bør bøte; for dersom du hjelper ham, får du gjøre det atter og atter.
20 Hør på råd og ta imot tukt, så du kan bli vis til slutt!
21 Det er mange tanker i en manns hjerte, men Herrens råd skal få fremgang.
22 Et menneskes miskunnhet er hans glede, og en fattig er lykkeligere enn en stormann som lyver.
23 Herrens frykt fører til liv, og mett får en gå til hvile uten å bli hjemsøkt med ulykke.
24 Den late stikker sin hånd i fatet, men fører den ikke engang tilbake til sin munn.
25 Slå spotteren, så vil den uforstandige bli klok; vis den forstandige til rette, så vil han komme til innsikt og kunnskap.
26 Den som bruker vold mot sin far og jager sin mor bort, er en dårlig, en skamløs sønn.
27 Hold op, min sønn, med å høre på formaning, når du allikevel bare forviller dig bort fra kunnskaps ord!
28 Et ugudelig vidne spotter det som rett er, og de gudløses munn sluker urett.
29 Straffedommer er fastsatt for spotterne og pryl for dårers rygg.